Studenti VOŠ oboru sociální práce se zapojí do Týdne pro inkluzi zcela prakticky. Hlavním mottem naší školy je "Být odlišný je normální"

Každý student školy má za úkol zrealizovat aktivitu, jejímž prostřednictvím se konkrétní člověk se znevýhodněním začlení do přirozeného prostředí tak, jak si sám přeje a bez účasti a pomoci druhého člověka by to pro něj nebylo dostupné.

Každý student osloví dle svého uvážení člověka, který nemá rovný přístup k "běžným zážitkům všedního života" z jakéhokoli důvodu (z důvodu věku, postižení, socio-kulturního znevýhodnění, finanční nouze atd.).

Student pak bude takovému člověku prostředníkem i pomocníkem v realizaci jeho přání a natočí tuto událost na chytrý telefon, foťák či kameru. Tento společný zážitek sestříhá a okomentuje tak, aby vznikl filmový mini dokument v rozsahu 3-5 minut. Příběhy budou zveřejněny na společném kanále na Youtube a budou dostupné všem bez omezení.

Přejeme si, aby tyto příběhy inspirovaly každého člověka, který je oslovitelný, a který má ochotu zbourat v sobě předsudky vůči lidem s omezenými příležitostmi. Ideálně bychom chtěli rozběhnout epidemii obyčejných dobrých skutků, které umožní lidem se znevýhodněním, aby si na chvíli zažili normální život.

Byli bychom rádi, aby náš projekt inspiroval další lidi, kteří sociální práci nestudují, ale kteří prostě jen mají ochotu zapojit se a dopřát obyčejný zážitek někomu, pro koho obyčejným nebude.

Mgr. Lucie Poláková, zástupkyně ředitele pro VOŠ | SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 58/10, Cheb 350 02

Týden pro inkluzi 2013 pořádá občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Cílem akce je podpořit zapojování dětí se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.Připojte se také Vy vlastní aktivitou, akcí, programem. Přihlaste se k myšlenkám a hodnotám inkluze. Více na www.TYDENPROINKLUZI.cz.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION