02  01  08

Seminář Autismus - Dřívější intervence u dětí

Díky spolupráci naší školy s německou organizací EJF Berlin jsme měli možnost se ve dnech 24. - 26. dubna 2012 zúčastnit odborného semináře v nedalekém německém Silberbachu. Na akci Sociální akademie Haus Silberbach jsem vyrazila se dvěma studentkami naší 1. VOŠ - s Lenkou Válkovou a Hanou Šatrovou.

Seminář byl rozdělen do části přednáškové a do workshopů. Za českou stranu byli přítomni odborníci z  APLA ČR - Asociace pomáhající lidem s autismem:

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., ředitelka metodického střediska, klinická psycholožka

Bc. Jan Kouřil, vedoucí rané péče Praha

Mgr. Romana Straussová, speciální pedagog (poradce rané péče) - metodik

Za německou stranu promluvili a workshopy vedli:

Dr. Ragna Cordes, diplomovaná psycholožka, psychoterapeutka pro děti a mládež, Institut výzkumu autismu Brémy

Hermann Cordes, pedagog, Institut výzkumu autismu Brémy

Dr. Helmut Ott, diplomovaný psycholog, vedoucí projektu PEFA, Berlin

Raná intervence u dětí s poruchou autistického spektra je předpokladem pro jejich pozdější co největší samostatnost a úspěšnou integraci do dětského kolektivu. Odborníci z Čech a Německa nám předkládali výsledky své práce, výzkumů, hovořili o různých metodách práce s autistickými dětmi. Prakticky jsme prošli ukázkou behaviorálních terapií, zhlédli jsme demonstrační videa, cvičení imitace, sociálního tréninku.

Mezi účastníky z Čech a Německa byli studenti vysokých škol, pracovníci speciálně pedagogických center, praktických škol, chráněného bydlení pro lidi s PAS, pedagogové, psychologové, blízké osoby autistických dětí a mládeže, prostě všichni, jež tato vývojová porucha zajímá.

Atmosféra na semináři byla velice pozitivní - vstřícná, otevřená, komunikativní, obohacující, optimistická. Doufejme, že Sozialakademie Silberbach zařadí v brzké době do svého programu seminářů další navazující setkání.

Mgr. Renata Šalátová

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION