konf1  konf2  konf3
 

V úterý 24. dubna jsme měli díky vstřícnosti  odboru sociálních věcí  KÚ Karlovy Vary možnost se zúčastnit konference na téma: Komunitní plánování sociálních služeb. Nabídka k účasti na konferenci přišla od  pana náměstka Čermáka a vedoucí odboru paní inženýrky Správkové. Konference byla pořádána v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje
"V Karlovarském kraji  společně plánujeme sociální služby"

Seznámili jsme se současným stavem v oblasti plánování  rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a obcí. Získali jsme informace o schváleném projektu a dílčích aktivitách realizace projektu.

Na konferenci vystoupili:náměstek hejtmana Miloslav Čermák, Bc. Jana Pilařová, Ing. Stanislava Správková,  Mgr. Ivan Úlehla, PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA.

Získali jsme základní informaci o využití metody The Balanced Scorecard  v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kraji. Velkým zážitkem pro nás bylo setkání se známou osobností sociální práce, autorem knihy Umění pomáhat, Ivanem Úlehlou, který ve svém příspěvku nabídl zajímavé paralely psychoterapie a komunitního plánování.

Mgr. Lucie Poláková

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION