sludus02  sludus10  sludus11

Dne 26. března 2012 od 15.00 hodin proběhlo slavnostní předávání cen Nadace Schola Ludus.
Gratulujeme Janě Papežové k získání ceny!

Studentka třetího ročníku Jana Papežová převzala v pondělí 26.3. 2012 z rukou pana místostarosty Hartmanna  ocenění nadace Schola Ludus. Jana byla nominována za svoje dobrovolnické aktivity, kterým se nezištně věnuje po celou dobu studia sociální práce na vyšší odborné škole v Chebu. Její ocenění je pro naši mladou školu skvělým úspěchem. Slavnostního předání se s Janou zúčastnila  její maminka, která je na svou dceru velmi pyšná. Janě gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Za naši školu byla z řad pedagogů oceněna nadací Schola Ludus paní zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Jašková, které srdečně gratulujeme. Paní zástupkyně pracuje velmi obětavě a energie, kterou škole věnuje je skutečně obdivuhodná.

Nadace Schola Ludus byla založena v roce 1992 z iniciativy tehdejšího starosty Františka Lindy a chebského rodáka a čestného občana města Hanse Novotnyho. Schola Ludus je přitom jedinou městskou nadací podporující vzdělanost v celé republice. "Během své existence nadace vynaložila na financování ocenění již přes 1,5 milionu korun," řekl předseda správní rady nadace, místostarosta Vladimír Hartmann.

Vedle každoročního oceňování úspěšných studentů a pedagogů se nadace zaměřuje i na financování vybraných vzdělávacích projektů. Jedním z nich je rozšiřování fondu odborné literatury v Městské knihovně, která k tomuto účelu i letos obdržela symbolický šek.

Zástupkyně ředitele pro VOŠ Mgr. Lucie Poláková

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION