prevence1 prevence2 prevence3

Noví budoucí lektoři primární prevence ve školách podstoupili výcvik. Mezi deseti mladými lidmi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas smysluplnému setkávání se žáky druhého stupně základních škol, byla i dvojce studentů VOŠ Cheb, obor sociální práce.

Program primární prevence, který je zaměřen na předcházení nežádoucích sociálních jevů, osvětu a rozvoj komunikačních a sociálních schopností dospívajícího dítěte, je tematicky rozdělenou koncepcí bloků, při kterých se lektoři a děti setkávají třikrát do roka ve všech třídách vyššího stupně ZŠ. Program občanského sdružení Kotec se v minulosti setkal s několikerými změnami ve financování a ani dnes jistota v zajištění peněz pro lektory a další lidi zajišťující chod a formality programu nepanuje. Peníze jsou jisté do konce tohoto roku, avšak dle slov lektorky a bývalé vedoucí primární prevence se bude pro získání financí přímo z ministerstva, kraje, či jiných zdrojů dělat maximum.  Na školení, které probíhalo po čtyři dny, se budoucí lektoři a lektorky seznamovali především s metodikami a způsoby práce s dětmi, ale docházelo i k důležitým reflexím přednášeného. Do programu je zapojena řada škol z Chebska a Tachovska a je možné, že budou další školy přibývat. Vše bude však opět záležet na dostatku financí, který zůstává obzvláště dnes, v době vládních sociálních škrtů a nízké podpoře školství, velice znervózňujícím.

Petr Všetečka

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION