apkvyjezd03  apkvyjezd07  apkvyjezd11

Patnáct studentů sociální práce vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ v Chebu se v rámci výuky předmětu aplikované kriminologie zúčastnilo třídenního zátěžového kurzu v termínu od 6.5 do 8.5. 2011, který probíhal pod vedením čtyř lektorů z řad policie ČR.

Cílem kurzu bylo zejména předcházení vzniku krizových a v druhé řadě řešení již vzniklých nestandardních situací. Součástí kurzu bylo i sebepoznávání osobních hranic prostřednictvím outdoorových aktivit. Nechyběla sebeobrana, lanové dráhy ani adrenalinové slaňování. Účastnící kurzu měli možnost se při modelových situacích seznámit s postupy eliminujícími vznik život ohrožujících situací a pakliže nastanou, tyto zdárně řešit. Účastníci se seznámili rovněž s výstrojí a výzbrojí Policie ČR, základními zákonnými normami jako je nutná obrana a krajní nouze a s činností některých specializovaných policejních složek jako je služební kynologie. Absolventi kurzu využijí získané vědomosti a dovednosti v rámci svého profesního uplatnění, tedy v rámci sociální práce, ať již jako terénní pracovníci občanských sdružení pracujících s rizikovými skupinami obyvatel, nebo v rámci činností odboru sociálních věcí příslušných městských úřadů.

Lubomír Kosnar, student 3. ročníku VOŠ

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION