Připravovaný projekt "Večer pro lidská práva"

"Večer pro lidská práva" je projekt, který je výsledkem výuky globální výchovy za letní období a propojuje několik předmětů: propedeutika sociálních dovedností, etika, sociologie a problematika etnických a menšinových skupin.

Projekt obsahuje 3 části:

1. Výstava "Příběhy bezpráví a příběhy vzdoru" (od 18-19 hodin)

2. Projekce videozáznamů z cesty studentů po Gruzii (od 19-20 hodin)

3. Koncert na podporu lidských práv a svobod (od 20.30 hodin)

/hudební skupiny: Klára Štěpánková s kapelou "Nezahráli", Le Bain de .../

Místo konání:                Rock Jazz Café Cheb (ul. Obrněné brigády)

Předpokládané datum:  31. 3.2011 od 18.00 hodin

Hlavní organizátoři:      Studenti 1.-3.ročníku VOŠ Sociální práce

Velkou inspirací pro vytvoření projektu - Výstavy "Příběhy bezpráví"- je problematika interdisciplinárních vztahů ve výuce předmětů globální výchova, filosofie, sociologie, práva etnických menšin a propedeutika sociálních dovedností. Všechny tyto předměty učím na VOŠ sociální práce Cheb a při výuce se snažím o interaktivní způsob přijímání vědomostí a dovedností studenty. Základním cílem těchto aktivit je probudit ve studentech nejen vnější, ale i vnitřní motivaci o probíranou problematiku, vzbudit u nich chuť se nejen informovat o různé problematice, ale také osvojit si dovednosti, jak mohu sám v určité věci pomoci a sám spoluvytvořit v kooperaci s ostatními studenty a pedagogem určitý projekt na podporu dobré věci či myšlenky.

Další motivací pro vytvoření projektu je propojení příbuzných předmětů tak, aby si student byl vědom propojenosti všeho vědění tak, jak o tom velmi výstižně pojednávají spisy "Učitele národa" J.Á.Komenského. Studenti se na projektu učí vnímat společný kontext jednotlivých předmětů. Například multidisciplinární kontext tématu "lidských práv" v globální výchově, v sociologii, v etice a ve filosofii. Předmět propedeutika sociálních dovedností je už pak praktickou stránkou při realizaci projektu. V tomto kontextu se studenti učí v rámci vytvoření vlastního projektu následujícím základním klíčovým kompetencím a sociálním dovednostem: dovednost transformovat informace do reálného života, dovednost sociální komunikace, asertivita, vystupování na veřejnosti, organizace projektu atd.

VÝSTAVA - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ A PŘÍBĚHY VZDORU:

Charakteristika:

Výstava "Příběhy bezpráví" obsahově vyplývá ze studijních materiálů od organizace "Člověk v tísni", autorem textů je Adam Drda, ředitelem projektu je Karel Strachota.

Výstava "Příběhy bezpráví a příběhy vzdoru" má seznámit návštěvníka výstavy s příběhy osobností, které reprezentují různé formy odporu proti totalitě. Zastoupeni jsou tu lidé, kteří pracovali v ozbrojených protistátních skupinách (jako třeba členové organizace Černý lev 777), sloužili tajným službám demokratických zemí (například Jiřina Slámová) nebo vyráběli a distribuovali letáky (Karel Pecka). Při výstavě se návštěvník symbolicky setká s těmi, kdo na protest proti stavu společnosti a politické reprezentace zvolili krajní možnost a spáchali sebevraždu (Jan Palach a Jan Zajíc). Dále má výstava představit ty, kdo vzdorovali na kulturním poli (Ivan Martin Jirous), vydávali samizdat (Jiří Gruntorád), působili v občanských iniciativách (Dana Němcová či Petr Placák). Poměrně obsáhlé portréty těchto a dalších osobností, doplněné množstvím dobových fotografií, archivních dokumentů a ukázkami z lidských děl, vznikly na základě odborných prací i osobních rozhovorů autora publikace "Příběhy bezpráví a příběhy vzdoru"1 a novináře Adama Drdy, která vyšla v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni.


1 Drda, A., Příběhy bezpráví a příběhy vzdoru, Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION