Silberbach4  Silberbach6

Ve dnech 24. 11.- 26. 11. 2010 se tři studentky 3. ročníku vyšší odborné školy Cheb, obor Sociální práce zúčastnily mezinárodní odborné konference na téma Děti jako zboží- komerční sexuální zneužívání dětí a mládeže.

Konferenci organizovala Sozialakademie Silberbach, konala se v hotelu Haus Silberbach v Německu.

Cílem akce bylo vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí (ale i studentů) v oblasti ochrany dětí.

Konference začala ve středu 24. 11. 2010 v 15 hodin zahájením. Poté následovala první přednáška na téma Dětská prostituce, dětská pornografie a sexuální turismus: Různé formy sexuálního zneužívání dětí, přednášku vedla Marion Kreissl. Druhou přednášku vedl prof. Adolf Gallwitz na téma Sexuální kriminalita zaměřena na děti- kdo jsou pachatelé?: Pachatel a spáchání činu.

Druhý den 25. 11. 2010 se konference konala už od 9:00. První přednášku měla Catrin Schauer (z organizace KARO) na téma Dětská prostituce. Druhou přednášku měla Marion Kreissl na téma Sexuální zneužívání dětí a mládeže v souvislosti s turismem. Poté následovaly dva workshopy. První vedly Tamara Luding a Ramona Lüdtke na téma Práce s rodiči jako klíč k úspěšné terapii a druhý vedl pan Jürgen Lemke na téma Terapeutická práce s pedofilními pachateli.

Třetí den 26. 11. 2010 přednesla svou přednášku Julia von Weiler na téma Dětská pornografie a internet. A poslední přednáška celé konference byla na téma Multidisciplinární přístup- boj s komerčním sexuálním zneužíváním dětí v česko-německém pohraničí prezentovaná Týmem Eger - Jiří Ištvaník a Petr Buřič.

Konference byla celkově velmi podařená, přednášky byly perfektně zpracovány. Všem bychom tuto, ale i jiné konference, pořádané v Silberbachu našimi německými přáteli, doporučili.

 3. VOŠ - Anna Altmanová, Beáta Jureková, Eliška Strádalová

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION