joker05  joker10  joker15

Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 jsme se v rámci předmětu Metody sociální práce zúčastnili odborné exkurze v organizaci Joker, o. s., se kterou naše vyšší odborná škola Cheb, obor Sociální práce, uzavřela před nedávnem partnerskou smlouvu. Občanské sdružení Joker se zaměřuje na práci s osobami se zdravotním postižením. Provozují se zde činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění zdravotně postižených osob do společnosti.

Joker má šest provozoven. Jsou to: Rukodělná dílna, Šicí dílna, Recepce, Bistro Joker, Sociálně terapeutické dílny a Osobní asistence, což je vlastně terénní sociální služba. Naše třída navštívila Sociálně terapeutickou a Rukodělnou dílnu. Prvně jmenovaná dílna má tyto cíle: vytvoření pracovních návyků a dovedností nezbytných pro zaměstnání, nácvik a rozvoj jednoduchých pracovních úkonů vedoucích ke konkrétnímu výsledku. Po dosažení určitých dovedností mají klienti možnost získat zaměstnání v chráněných dílnách nebo na otevřeném pracovním trhu. Cílovou skupinou této dílny jsou osoby s chronickým duševním, mentálním, tělesným, kombinovaným a jiným zdravotním postižením ve věku od 15 let do důchodového věku. Rukodělná dílna se specializuje na rukodělné práce jako je skládání krabiček, kompletace vzorků apod. Dále se zde vyrábí dekorativní předměty na stůl a na zeď, ručně malované látkové tašky a pytlíky, aranžmá a vazby ze sušených květin, náušnice, náramky, náhrdelníky, maluje se na hedvábí. Každý výrobek z Jokeru je originál a je možno si jej za velmi přijatelné ceny zakoupit. Obě uvedené dílny mají své pracoviště v Hradební ulici čp. 16 v Chebu. Z celé exkurze jsem byla naprosto nadšená a rozhodně bych jí doporučila všem ostatním studentům. Velmi dobrý dojem na mě udělalo prostředí organizace a přístup, ke klientům, kteří tam pobývají. Musím také ocenit podání výkladu paní Jaroslavy Buchnerové, která velmi ráda a ochotně odpověděla na všechny naše dotazy a provedla nás po celé organizaci.

 Lucie Šormová 1.ročník VOŠ

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION