betlem  tridime

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásili na dny mezi 4. - 10. 10. 2010 Týden sociálních služeb ČR.

U této příležitosti proběhl jarmark sociálních služeb i v Chebu, kde se představila v Areálu Krajinka svým stánkem a několika stanovišti Diecézní charita Plzeň, resp. její projekty fungující v Chebu, které poskytují poradenskou a terciální preventivní službu, z nichž dvě jsou sociální služby pobytové a dvě ambulantní. Tři ze čtyř projektů, tzn. Azylový dům Cheb, Noclehárna Betlém a Středisko soc. rehabilitace, sídlí v ulici Komorní. Jediným odloučeným pracovištěm je Nízkoprahové denní centrum sídlící v ulici Svobody. První stánek se týkal Roku boje proti chudobě, kde byla promítnuta prezentace porovnávající kulturní a konzumní vzorce rozlišných částí světa. Dalším stanovištěm byly "Závody ve sběru odpadků", které měly poučit o správném třídění odpadků. Na dalším stanovišti si bylo možné vyzkoušet jízdu zahradním traktůrkem, aby byla představena práce, která je nabízena klientům Azylového domu. Samostatný stánek patřil prezentaci Nízkoprahového denního centra, které má průměrně 25 intervencí za den. Návštěvnost má vrůstající tendenci, přičemž nejvíce intervencí probíhá v zimním období. Klient může v centru pobýt max. dvě hodiny, přičemž mu je nabídnuto zdarma, či za drobný poplatek oblečení, potravinová pomoc a základní hygiena. V dalším prezentačním stánku nazvaném Cinema Betlém byly krátkými filmy prezentovány všechny chebské projekty zaštítěné Charitou. Představena tedy byla i Noclehárna Betlém, která byla zřízena kvůli kruté zimě v letech 2002-2003, kdy umrzli v Chebu tři lidé. Klienti noclehárny mají možnost přivýdělku prodejem časopisu Nový prostor, který vykupují za 20 Kč a následně prodávají za 40 Kč. Dalším projektem je Azylový dům Cheb, kde je za 90 Kč/den poskytnuto základní poradenství, ubytování a hygiena. Zde platí přísnější pravidla pro max. 18 mužů a 4 ženy. Poslední projekt, Středisko soc. rehabilitace Cheb, je určený pouze klientům azylového domu. Klienti pak mohou pracovat na letní i zimní údržbě Areálu Krajinka, či na úklidech černých skládek. Tento projekt je finančně podpořen Městem Cheb. Pracovníci si pochvalují úzkou a vynikající spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví i s chebským úřadem práce. Informovanost je zajištěna vývěskami na nástěnkách ČD, ÚP a MÚ. Projekty jsou podpořeny Evropskými fondy, přesněji programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaujal mě lidský přístup pracovníků, který je pro tuto práci tím nejdůležitějším. Zaujala mě odhodlanost neúměrná finančnímu ohodnocení takto náročné práce.  Nelíbil se mi nerovný počet ženských a mužských lůžek v azylovém domě.

Petr Všetečka, 1. VOŠ

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION