Král je mrtev, ať žije král!

Jste zvědaví? Také jsem byla? Tak, teď ale pěkně od začátku!

Na přelomu června a července jsme se čtyřmi studentkami letošní 3.VOŠ vyrazily do Berlína na stáž. To ale všichni víte :o) Kdo by si chtěl informace připomenout, případně se podívat na fotky z akce, má možnost - http://www.szs.cheb.indos.cz/proj4.html

Ze stáže jsme si odvezly mnoho zkušeností do našeho soukromého i pracovního života, ověřily jsme si jazykové schopnosti, zkusily být bez našich blízkých 21 dní, radovaly se, smutnily, těšily se z Berlína, řešily věci operativně za pochodu, radovaly se z drobností. Osobně na stáž a na pobyt s mými stážistkami velice ráda vzpomínám.

Po ukončení stáže se ještě vyplňovaly evaluační dotazníky, psala závěrečná zpráva pro Tandem, deníky praxe, uzavřelo vyúčtování grantu z programu EU Leonardo da Vinci. Stáž v podstatě završil supervizní seminář na konci srpna a předání celoevropsky uznávaného dokladu Europass-Mobilita našim čtyřem statečným.

Pak ale přišla pozvánka na evaluační seminář - evaluace je takové to moderní slovo pro vyhodnocení - ale to vy zase už určitě víte :o))) Minulý týden jsem tedy vyrazila na pracovní výlet do Jesenice u Rakovníka, kde se sešlo 20 zástupců českých a německých škol, které se stáží Let`s go a jim podobných už zúčastnily. Proč výlet? Protože to bylo moc fajn. Proč pracovní? Protože jsem kromě hotelových seminárních prostor nic jiného neviděla. Dny byly nabité programem od rána do večera. Každý z účastníků představil svou školu, kontakty s partnerskými zahraničními školami a institucemi, hovořil o zkušenostech se stáží. Kromě toho jsme uvažovali při malých workshopech na téma financování, organizování volného času při pobytu v zahraničí, o motivaci studentů, o jazykové animaci, prostě o mnoha věcech, kde víc hlav víc vymyslí. Díky organizátorovi - Tandemu Plzeň, Tandemu Regensburg - jsme ale nahlédli i do tématu komunikace s médii, novinář Mgr. Martin Benda nám radil, jak svou školu dostat na titulní stránku novin .-) Zajímavá a přínosná byla i komunikace s RNDr. Františkem Bartákem z Ústavu pro informace ve vzdělávání. Doktor Barták pracuje řadu let jako hodnotitel projektů, takže jeho tipy k vyplňování žádostí o granty v rámci různých evropských projektů byly velmi vítané.

A k čemu tím svým povídáním spěji? No přece k tomu, že evaluační seminář v Jesenici udělal definitivní tečku za letošní stáží a otevřel dveře k úvahám o stáži budoucí. Spolu s vedením školy, německými partnery EJF Berlin a organizací Tandem plánujeme další pracovní pobyt studentů VOŠ v Berlíně v roce 2012.

Mgr. Renata Šalátová

 Jesenice2

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION