VOSBerlin02  VOSBerlin04  VOSBerlin05

Jazyková animace studentů VOŠ - příprava na čtyřtýdenní stáž v Berlíně

Pět studentů naší školy má možnost vyzkoušet si své praktické dovednosti a prověřit teoretické a jazykové znalosti na čtyřtýdenní odborné stáži v Berlíně. V době od 16.06. do 13.07. budou stážisté na měsíční praxi v berlínských zařízeních - v denním stacionáři pro seniory, v domově pro děti a mladistvé s postižením, v domově pro osoby se získaným postižením, v zařízení pro osoby se syndromem Prader Willi.

V pátek a v sobotu absolvovali studenti v Chebu jazykovou animaci, jež je povinnou součástí přípravy na stáž. Animace se mohli zúčastnit ale i nestážisté. Čím se zabývali? Jazyková animace je zaměřena především na odbourávání jazykových bariér a ostychu, aktivaci stávajících jazykových znalostí a osvojení potřebné slovní zásoby a frází týkajících se praxe i pobytu v zahraničí. V rámci jazykové animace byly zařazeny tyto aktivity:

seznamovací hry
aktivace jazykových znalostí
motivace a očekávání
hry na utváření skupin:
aktivity týkající se Berlína

Odborná stáž se koná díky programu Na praxi k sousedům II plzeňského Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a spolupráci naší školy s organizací EJF. Financování stáže je umožněno díky projektu Leonardo da Vinci Programu celoživotního učení.

Mgr. Renata Šalátová, foto Mgr. Helena Dorážková

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION