Od pondělí 11. května 2020 bude možná účast žáků/studentů závěrečných ročníků vyšších odborných škol na vzdělání ve školách, a to zejména za účelem přípravy k absolutoriu.

Řádný termín absolutorií byl stanoven ředitelem školy na 3. - 4. 6. 2020

 

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost studentů ve škole při vzdělávání nebo studiu.

Úkoly budou studentům vyučujícími předávány prostřednictvím vnitřního informačního systému školy.

Opatření se netýká osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou studentům předávány prostřednictvím vnitřního informačního systému školy a webových stránek školy. 

ffabs2019

Kompletní fotogalerie na FB k prohlédnutí ZDE

Gratulujeme k ocenění Schola Ludus vyučující Mgr. Ivaně Čamkové a studentce Nele Grosové.

SLudus2018

Více informací ZDE

Jsme velmi pyšní, že náš student Ondřej Topinka získal ocenění nadace Schola Ludus.
Děkujeme Ondřejovi, za jeho skvělé studentské i občanské aktivity!

Ondrej

ff2017ZOweb

Zahájili jsme školní rok 2017/2018

V týdnu od 17. do 23. října pořádá organizace Rytmus již 5. ročník celorepublikové akce Týden pro inkluzi. Akce si klade za cíl přispět ke zlepšení podmínek pro začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol i do mimoškolních aktivit. Týden dává prostor pro společné zážitky, které mají přispět poznávání odlišností a podpořit vzájemný respekt a toleranci.
VOŠ Cheb se do akce také zapojí, v pátek 21. 10. od 12h v aule školy (Májová 1718/68, Cheb) proběhne beseda s Blankou Šimkovou a Honzou Hamákem z pražského Rytmusu na téma sebeobhájství a praktická zkušenost s inkluzí. Všichni jste srdečně zváni!

ffotoZO2016web

Zahájili jsme školní rok 2016/2017.

VR2016web

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION