stazloga

kolazstaz2015Již potřetí v existenci vyšší odborné školy vyjeli naši studenti na odbornou stáž do Německa. Třítýdenní praxe v Berlíně (14.06.-04.07.2015) se zúčastnili dva studenti druhého ročníku v rámci Programu podpory odborných praxí.

Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Erasmus+. http://www.tandem-org.cz/praxe

Přijímající organizací byla opět EJF gemeinnützige AG, kontaktní osobou referentka Akademie für Personalentwicklung & Fortbildung Regine Strelow. http://www.ejf.de/

Pobytové zařízení, ve kterém praktikanti pracovali, patří EJF, nachází se v ulici Debenzer Straße v části Berlína Biesdorf a poskytuje sociální služby různým skupinám klientů.

Kristýna Petráková pracovala s dětmi a mládeží s postižením v domově Kinder- und Jugendhaus. Zde je celkem 16 míst pro děti s různým typem postižení, bydlí tu dvě skupiny klientů, každá obývá jedno patro.

Martin Polívka poskytoval sociální služby 6 klientům s Prader-Willi-syndromem. Tento syndrom se vyskytuje i u nás v ČR, i když není tak známý jako jiná geneticky podmíněné onemocnění.http://www.prader-willi.cz, http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/P/Prader-Willi_syndrom

Kromě práce ve své skupině měli studenti možnost poznat i další skupiny klientů, které žijí v Biesdorfu, např. klienty se získaným postižením. V rámci exkurze do jiného zařízení EJF - Diakonie am Heiligensee - se seznámili s dalšími oblastmi působení EJF v sociálních službách. Velice zajímavá byla návštěva ve skupině, kde právě probíhal trénink paměti, studenti si zde prohlédli i vybavení multisenzorické místnosti – snoezelen.

Volnočasové aktivity se v Berlíně nabízejí samy, ubytování na Bernauer Straße blízko berlínské zdi nabízelo možnost poznat dějiny Berlína na výstavě pod širým nebem i ve výstavní síni. Studenti prošli také East Side Gallery, Mauerpark, DDR Museum, Stasi Museum, Holocaust-Mahnmal, centrum kolem Alexanderplatz, Potsdamer Platz, Kurfürstendamm a navštívili mnoho dalších známých míst německé metropole. Při cestě domů se zastavili také v parku u zámku Sanssouci v Postupimi.

Studenti VOŠ Cheb si díky realizaci projektu zvýšili své odborné a jazykové vzdělání. Získali podrobné informace o problematice poskytování sociálních služeb v Německu/ve spolkové zemi Berlín, poznali způsoby práce v Německu, profesní vazby mezi klienty a sociálními pracovníky, prakticky vyzkoušeli metody, s nimiž se v Chebu seznamují při teoretickém studiu na vyšší odborné škole a při praxi v českých sociálních zařízeních.

Cheb, 10.07.2015                   Mgr. Renata Šalátová

Projekt „Na praxi do Německa 2014-2015“, programu Erasmus+, 2014-1-CZ01-KA102-000368

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION