5. února,  14:30 - 18:30; Májová 1718/68; 1. patro, aula

Přednáška je přístupná zejména studentům a absolventům VOŠ.
Počet účastníků je limitován počtem míst v AULE VOŠ. Zájemci mimo okruh absolventů a studentů musí být předem přihlášeni a zaplatí na místě účastnický poplatek 250,- Kč (obdrží doklad o zaplacení)
Přihlašovací formulář na přednášku naleznete ZDE:

Většinu sociálních služeb nelze provozovat bez finanční podpory z veřejných zdrojů. Přechod financování na kraje s sebou přináší podstatnou změnu dotačního sytému i nové požadavky na poskytovatele sociálních služeb.
Aktuální situace v oblasti financování sociálních služeb. Vyrovnávací platba, kalkulační vzorce a nedovolená veřejná podpora. Kritéria pro sledování kvality a efektivity sociálních služeb. Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje a jejich využití v praxi.
Hodinová dotace: 4 hod.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION