SL2015web

V historických prostorách obřadní síně chebské radnice se uskutečnilo tradiční předávání cen městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům zdejších škol udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky.
(Zdroj: http://www.cheb.cz/nadace-schola-ludus-ocenila-s…/…/p1=56554)
Ocenění pedagogických pracovníků Nadace Schola Ludus: Mgr. Lucie Poláková
Ocenění žáků chebských škol Nadací Schola Ludus za rok 2015: studentka VOŠ Klára Damašková

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION