Anglický jazyk (ANJ): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Německý jazyk (NEJ): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Metody práce s textem (MPT): 1.VOŠ


Metody a techniky sociálního výzkumu (MTV): 2. VOŠ


Aplikovaná výpočetní technika (AVT): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Sociální politika (SCP): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Demografie  (DEM): 2. VOŠ


Seminář k absolventské práci (SAP): 3.VOŠ


Základy práva (ZPR): 1. VOŠ 2. VOŠ 3. VOŠ


Psychologie (PSP): 1.VOŠ 2.VOŠ


Kultura osobního projevu (KOP): 1.VOŠ


Metody sociální práce (MSP): 1. VOŠ 2. VOŠ 3. VOŠ


Základy pedagogiky (ZAP): 2.VOŠ


Základy administrativy (ZAD): 1.VOŠ


Základy ekonomiky (ZEK): 1. VOŠ


Filosofie (FIL): 1. VOŠ


Zdraví a nemoc (ZDN): 1.VOŠ


Problematika zdravotně postižených (PZP): 2. VOŠ


Sociální vyloučení (SOV): 1. VOŠ


Sociologie (SOC): 2. VOŠ


Sociální patologie a prevence (SOP): 2. VOŠ


Sociálně právní ochrana dětí (SPD): 3. VOŠ


Úvod do supervize (USZ): 1. VOŠ


Supervizní seminář k odborným praxím (SPZ)


(pozn. pokud se Vám nedaří soubor otevřít, aktualizujte Adobe Reader nebo klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako"/"Uložit cíl jako". Soubor si pak můžete uložit na disk.)

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION