Anglický jazyk (ANJ): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Německý jazyk (NEJ): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Metody práce s textem (MPT): 1.VOŠ


Metody a techniky sociálního výzkumu (MTV): 2. VOŠ


Aplikovaná výpočetní technika (AVT): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Sociální politika (SCP): 1.VOŠ 2.VOŠ 3.VOŠ


Statistika (STA): 2.VOŠ


Seminář k absolventské práci (SAP): 3.VOŠ


Etika (ETK): 1.VOŠ


Individuální plánování (IVP): 3. VOŠ


Základy práva (ZPR): 1. VOŠ 2. VOŠ 3. VOŠ


Psychologie (PSP): 1.VOŠ 2.VOŠ


Kultura osobního projevu (KOP): 1.VOŠ


Metody sociální práce (MSP): 1. VOŠ 2. VOŠ 3. VOŠ


Speciální pedagogika (SPG): 2.VOŠ


Základy administrativy (ZAD): 1.VOŠ


Základy ekonomiky (ZEK): 1.VOŠ


Sociologie (SOC): 1. VOŠ


Zdraví a nemoc (ZDN): 1.VOŠ


Sociální gerontologie (SGR): 2. VOŠ


Krizová intervence (KRI): 3. VOŠ


 Problematika dětské populace (PDP): 1. VOŠ


Osobnostně sociální rozvoj (OSV): 1. VOŠ


 

(pozn. pokud se Vám nedaří soubor otevřít, aktualizujte Adobe Reader nebo klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako"/"Uložit cíl jako". Soubor si pak můžete uložit na disk.)

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION