Šestičlenný tým studentů VOŠ SZŠ a VOŠ CHEB, vypracoval v rámci své absolventské práce Mapu sociálních služeb města Chebu. Součástí práce je také rozsáhlá analýza stavu soc. služeb čerpající zejména z komunitního plánu města Cheb. V současné době již absolventi VOŠ svoji práci s velkým úspěchem obhájili. Výsledky své práce budou absolventi v září 2016 prezentovat na radě města Chebu.

Autory práce jsou: Martin Polívka DiS., Klára Damašková DiS., Edita Kunertová DiS., Lucie Homolová DiS., Eliška Kotalová DiS. a Bc. Karolina Vejmělková DiS.
 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION