Uzáverka 2. kola přijímacího řízení 19. 8. 2022

Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2022/2023 nekoná.

Max. počet přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/2023: 40

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION