Pro školní rok 2020/2021 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2020/2021 nekoná.

Max. počet přijatých uchazečů pro šk. rok 2020/2021: 40

Uzávěrka 1. kola přijímacího řízení 31.5.2020

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION