voschebstory23 24web


Uzáverka 3. kola přijímacího řízení 25. 10. 2023

Pro školní rok 2023/2024 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2023/2024 nekoná.

Max. počet přijatých uchazečů pro šk. rok 2023/2024: 40

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION