Pro školní rok 2018/2019 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2018/2019 nekoná.

Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: 13.8.2018

Uchazeči o studium z 1. kola budou o výsledku vyrozuměni do konce měsíce června.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION