voschebstory min

 

Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 je 31.5.2021

Pro školní rok 2021/2022 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2021/2022 nekoná.

Max. počet přijatých uchazečů pro šk. rok 2021/2022: 40

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION