Pro školní rok 2019/2020 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2019/2020 nekoná.

Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: 31.5.2019


infobal

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ pro školní rok 2019/2020 k prohlédnutí a stažení ZDE.

Objednejte si informační balíček pro uchazeče o studium na VOŠ Cheb. Balíček obsahuje profil absolventa VOŠ, informace k přijímacímu řízení, infomační leták VOŠ a formulář přihlášky na VOŠ. Balíček objednávejte ZDE.

Přihlášky ke studiu zasílejte poštou na adresu školy (Hradební 58/10, 35002 Cheb) nebo odevzdávejte osobně paní Dagmar Rajlichové v sekretariátu školy v Hradební ulici v době od 8-12 a 13-16 hodin.


Před odesláním přihlášky si laskavě zkontrolujte, že Vaše přihláška obsahuje všechny požadované přílohy.

Uchazeč o studium vyplní a podepíše formulář přihlášky. Po jeho vyplnění je nutné formulář poslat (či osobně doručit) na adresu školy s těmito přílohami:

  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu přijímacích zkoušek, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením se závazkem, že ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodá ihned po složení maturitní zkoušky)
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (je součástí formuláře přihlášky)
  • Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 250,- Kč. Poplatek je třeba uhradit před přijímacím řízením na účet 22137331/0100, jako variabilní symbol uveďte šest číslic z rodného čísla před lomítkem. Poplatek musí být na účtu pět pracovních dní před termínem přijímací zkoušky.


Profil absolventa VOŠ ke stažení ZDE.

Výsledky absolventů oboru Sociální práce na VOŠ 2011-2015 k prohlédnutí ZDE.

Absolventům VOŠ vydáváme po dokončení studia EUROPASS - Dodatek k diplomu

Jako jediná VOŠ v Karlovarském kraji využíváme kreditní systém ECTS (=> možnost uznávání předmětů na VŠ)


Elektronická verze přihlášky na VOŠ ke stažení ve formátu DOC a PDF

Přihlášky ke studiu zasílejte poštou na adresu školy (Hradební 58/10, 35002 Cheb) nebo odevzdávejte osobně paní Dagmar Rajlichové v sekretariátu školy v Hradební ulici v době od 8-12 a 13-16 hodin.


Studiem na naší vyšší odborné škole získává absolvent vzdělání a způsobilost k výkonu sociálního pracovníka v souladu s § 110, odst. 4, písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vyšší odborná škola má akreditován vzdělávací program - obor vzdělávání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, který je v tabulce E2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zařazen mezi uznatelné obory VOŠ.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION