• harmonogram školního roku 2021/2022 - PDF
  • pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání - PDF
  • školní řád 2021/2022 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/1 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/2 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/3 - PDF
  • provoz a vnitřní režim VOŠ platný od 2012/9 - PDF

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION