KVkonf26
 
Mgr. Lucie Poláková; Mgr. Ivana Čamková; Tereza Vejříková
Video s naším příspěvkem naleznete ZDE    Fotogalerie ZDE.

Vystoupili jsme s vlastním příspěvkem na konferenci u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 "Aktivní stárnutí je když ... "

Konference se konala dne 23. května 2012 od 10:00 hod. v slavnostním sále Grandhotelu Pupp.

Obsahem konference bylo zdůvodnění vyhlášení a zajištění Evropského roku aktivního stárnutí v České republice, odborný pohled na problematiku aktivního stárnutí a mezigeneračních vztahů a zároveň malé zamyšlení o tom, jaké to je být seniorem a jak si osvojit umění stárnout.

Za vyšší odbornou školu jsme představili "Příklad dobré praxe" malý projekt mezigenerační solidarity, který realizujeme v rámci předmětu Sociální gerontologie. Mezigenerační kuchařka aneb "Recept na život". Podrobnosti o projektu naleznete ZDE.

Program konference:

10:00 Slavnostní zahájení

Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových

organizací

10:15 Ambasador

10, 25 "Národní program přípravy na stárnutí pro období let 2013 až 2017"

Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti

10, 45 "Bydlení seniorů" - možnosti elektronické podoby v inteligentním bytě,

asistivní technologie

Ing. Stanislav Vítek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

11:10 "Varovné signály demence a možnosti její prevence"

prim. MUDr. Ján Cabadaj, Hospic Sv. Jiří v Chebu, o.s.

11:25 "Domácí násilí páchané na seniorech"

Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková

11:45 přestávka - káva a občerstvení

12:45 Příklad dobré praxe

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb

Mgr. Ivana Čamková, Mgr. Lucie Poláková, Tereza Vejříková studentka VOŠ

13:00 "Umění stárnout"

Helena Kubů, manažerka programů pro seniory, REMEDIUM Praha, o.s.

13:20 "Být seniorem? Nic snazšího ... "

ThMgr. Milan Klapetek. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION